تنظیم کامنت گزاری

 

توجه !

از اضافه کردن کامنت های طولانی جدا خود داری فرمایید ( باعث دریافت گزارش اسپم از طرف کاربران می شوند )

سعی کنید کامنت های دو کلمه ای متفاوت ، با محتوای مثبت و مناسب برای همه نوع پست به لیست اضافه کنید.

ارسال کامنت مثبت تاثیر خیلی بیشتری در دریافت توجه از کاربران دارد ( بگزارید ربات مهربان بماند )

 

در صورتی که گزینه تبلیغ با کامنت را فعال کنید باید حداقل ۲۰ قالب کامنت داشته باشید. تعداد بالا بدلیل امنیت نسبت به فیلتر اینستاگرام است ، چرا که در صورت ارسال کامنت تکراری اکانت شما مسدود خواهد شد.  همچنین می توانید با استفاده از روش زیر مجموعه کامنت های تصادفی تولید کنید.

برای مثال : {سلام|سلام علیکم} {پست هات|مطالبت|عکسات} {عالین|خیلی خفنن|توپن}

تعداد ۱۲ کامنت تصادفی تولید می کند. برای مثال : “سلام پست هات توپن”  سلام علیکم عکسات خیلی خفنن” نمونه خروجی قالب بالا هستند.

در هر کروشه ربات هر بار یک کلمه را انتخاب کرده و یک جمله تصادفی می سازد. کلمات را باید طوری انتخاب کنید که با انتخاب هر کدام یک جمله معنی دار ایجاد گردد.

پشتیبانی
open

با توجه فعالسازی مجدد ربات از این پس در این وب سایت تنها فالوور واقعی متناسب با نوع فعالیت و موضوع پیج عرضه می شود. برای خرید بسته های فالوور فوری و فیک به سایت دوم مراجعه نمایید:

 

مشاهده سایت دوم