جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

لیست موقعیت های مکانی مشخص می کند کاربران کدام مناطق جغرافیایی توسط ربات شما برای فالو کردن و ارسال کامنت و گذاشتن لایک انتخاب شوند. در این حالت تمامی پست هایی که ناحیه مورد نظر شما را به عنوان لوکیشن انتخاب کرده باشند مورد هدف ربات قرار خواهند گرفت.

از استفاده از مکان های جغرافیایی غیر فارسی زبان بپرهیزید ، چرا که با ارسال کامنت فارسی برای این مکان ها گزارش اسپم بر روی اکانتتان ارسال خواهد شد.