جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

با کلیک روی دکمه “تنظیمات” در هر اکانت، وارد پنل تنظیمات ربات مربوط به همان اکانت خواهید شد.

در بالای پنل مانند تصویر شماره ۱ می توانید با تیک زدن هر کدام از دکمه های فالو، آنفالو، لایک و کامنت تعیین کنید که ربات چه عملی را انجام دهد. می توانید چند عمل را همزمان انجام دهید. بدیهی است که در این صورت سرعت ربات مقداری کاهش می یابد.

 

سرعت فعالیت مشخص می کند نرم افزار با چه سرعتی لایک، کامنت، فالو و آنفالو کند بدون آنکه محدودیت های اینستاگرام را زیر پا گزارد. بهتر است از سرعت کم شروع کرده و چند روز بعد سرعت را به مرحله بعدی افزایش دهید. در صورت مشاهده هر پیغامی از اینستاگرام سریعا روبات را متوقف کنید. در صورت افزایش سرعت ناگهانی اینستاگرام اکانت شما را مسدود خواهد کرد، طبق قاعده و آرام پیش روی کنید.

سرعت ها را طبق شرایط زیر انتخاب کنید:

  1. سرعت کم: اگر فالور های شما زیر ۴۰۰ نفر است و کمتر از یک ماه از ساخت آن گذشته ابتدا با این سرعت شروع کنید.
  2. سرعت متوسط: اگر فالور های شما بالای ۵۰۰ فالور واقعی است و بیشتر از یک ماه از ساخت آن میگذرد این سرعت را انتخاب کنید.
  3. سرعت زیاد: این گزینه فقط برای اکانت های با فالور بالای ۲۰۰۰ مناسب است که از زمان ساخت آنها ۳ ماه میگذرد.
  4. تنظیم دستی: این گزینه برای کاربران حرفه ای قرار داده شده ، استفاده از آن برای کاربران مبتدی خطر آفرین است. از این گزینه با مسئولیت و تحت مراقبت خودتان استفاده کنید .

.

دوبار برای یک کاربر کامنت نگذار: این گزینه به ربات اعلام می کند که برای یک کاربر یک بار بیشتر کامنت نگذار.

دوبار تلاش نکن: استفاده از این گزینه باعث می شود روبات با کاربران بیشتری ارتباط برقرار کند ولی گاهی مشاهده شده گذاشتن یک لایک و کامنت همزمان برای یک پست تاثیر بهتری در جذب کاربر دارد.

کمینه لایک و بیشینه لایک: این گزینه ها تعیین می کند ربات فقط به پست هایی اهمیت دهد که کمینه و بیشینه لایکشان مقداری باشد که شما وارد کردید.

کمینه کامنت و بیشینه کامنت: این گزینه ها تعیین می کند ربات فقط به پست هایی اهمیت دهد که کمینه و بیشینه کامنت شان مقداری باشد که شما وارد کردید.

کمینه و بیشینه فالور: این گزینه ها تعیین می کند ربات فقط به کاربرانی اهمیت دهد که کمینه و بیشینه فالورهایشان مقداری باشد که شما وارد کردید.

توجه: این گزینه ها باعث می شود ربات به پست یا کاربران توجه کند که محبوبیت بیشتری دارند و فعال تر هستند. لذا این امر باعث دریافت فالور های با کیفیت تر و بهتری خواهد شد.