جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

درصورتی که چند پیج میشناسید که بسیار خوب در زمینه موضوع شما فعالیت میکنند و فالوور های خوبی هم دارند می توانید بسیار ساده آی دی این پیج ها را به ربات داده و به راحتی کاربران آنها را دریافت کنید!

لیست چند پیج معروف را وارد کنید . گزینه ی منبع فالو را روی فالوور های کاربران هدف قرار دهید ، حال ربات شروع به پیدا کردن و فالو کردن فالوور های این صفحات می کند. سعی کنید از صفحات پرطرفدار استفاده کنید، همچنین در صورتی که موضوع صفحات با موضوع اکانت شما یکسان باشد نتیجه مطلوب تری خواهید گرفت.

بهتر است قبل از اضافه کردن کاربر هدف جدید از واقعی بودن ( فیک نبودن ) فالوور های آنها با چک کردن لیست فالوور ها در برنامه اینستاگرام اطمینان حاصل کنید.

توجه:  این گزینه تنها در صورتی که گزینه ی منبع فالو را روی فالوور های کاربران هدف قرار دهید کار خواهد کرد.