جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

یکی از امکانات جالب ربات ما، ارسال پست با زمانبندی می باشد. شما از طریق این گزینه به راحتی قادر خواهید بود مطالب خود را آماده کرده و با ایجاد زمانبندی و تنظیم آن روی ربات در تاریخ و ساعت مورد نظر پست را بر روی پیج خود  ارسال کنید.

مزیت این روش این است که شما با صرف تنها چند دقیقه می توانید پست های چندین روز را روی ربات تنظیم و برای انتشار زمانبندی کنید.

ارسال مجدد پست از لینک:

قابلیت دیگر این گزینه، ارسال مجدد پست های پیج های دیگر روی پیج شماست که به سادگی با وارد کردن لینک پست مربوطه و تنظیم متن دلخواه، پست مربوطه به سادگی روی پیج شما مجددا ارسال خواهد شد.

 

ارسال پست ساده:

از طریق این گزینه قادر خواهید بود که پست های خود را تنظیم و آن ها را زمانبندی نمایید. به راحتی برای پست خود تصویر وارد کنید و متن دلخواه خود را وارد کرده و زمان دقیق انتشار آن را تعیین کنید.

ارسال مجدد از لینک:

از طریق این گزینه می توانید با وارد کرد لینک یک پست دلخواه در سایر پیج ها و وارد کردن متن مورد نظز خود و تنظیم  زمان انتشار آن به راحتی پست مربوطه در پیج دیگر را در پیج خود ارسال کنید.

صف ارسال:

از طریق این گزینه می توانید آخرین وضعیت پست های تنظیم شده برای ارسال در پیج را مشاهده و بررسی کنید و از پست های ارسال شده و تاریخ ارسال پست های دیگر مطلع گردید.