جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

بعد از اینکه تمامی تنظیمات دلخواه را انجام دادید روی دکمه “روشن کن” کلیک کنید تا فعالیت ربات شروع شود.

گاهی ممکن است موردی برای شما پیش بیاید که بخواهد برای مدت کوتاهی عملکرد ربات را متوقف کنید و دوباره فعال کنید. برای این مورد شما اگر چند اکانت داشته باشید و بخواهید همه را خاموش کنید باید به صفحه داشبرد ربات وارد شده و از دکمه های “همه روشن” و “همه خاموش” استفاده کنید.

یا اینکه برای خاموش یا روشن کردن فقط یک اکانت از قسمت پایین اکانت مربوطه روی دکمه مذبور کلیک کنید.