جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

چنانچه طبق آموزش ها و نکته های گفته شده در سایت، ربات را پیش ببرید بازدهی ربات هر هفته بهتر و بیشتر از هفته گذشته خواهد بود. به طوری که میزان دریافتی های پیج شما بسیار بیشتر از حد تصورتان خواهد شد.

بعد از کار کردن ربات با یک سرعت به صورت منظم و عدم بوجود آمدن مشکل یا شرایط خاص میتوانید سرعت را هم افزایش دهید و بازخورد بیشتری بگیرید.

به طور کلی ربات به گونه عمل خواهد کرد که تمام پیشرفت های پیج شما به صورت صعودی به سمت اهداف تعیین شده پیش برود.

لطفا از عجله بی جا در ابتدای فعالیت ربات جدا خودداری کنید و از بهم زدن مداوم تنظیمات و کم و زیاد کردن سرعت ربات بپرهیزید. اجازه دهید ربات به شما خودی نشان دهد.

عاشق اینستاربات خواهید شد، قول میدهیم!