4688

آیا به خاطر استفاده از ربات، اکانت من بلاک خواهد شد؟

خیر. ربات به گونه ای طراحی شده که از قوانین به روز اینستاگرام پیروی میکند. در هر مرحله راهنمایی های زیادی شده تا بهترین عملکرد ربات برای شما اتفاق بیوفتد.

ضمن اینکه با هر آپدیت اینستاگرام اینستاربات هم آپدیت جدیدی ارائه خواهد داد تا بیشترین هم خوانی را با الگوریتم های اینستاگرام داشته باشد.


پشتیبانی