4697

آیا فالوورهای جذب شده توسط ربات بعد از خاموش شدن ربات حذف می شوند؟

خیر به هیج وجه ربات در این امر دخیل نیست!
حضور فالوورهای جدید در پیج شما و دنبال کردن مطالبتان تنها و تنها به محتوای شما بستگی دارد نه چیز دیگر. در واقع فالوورها بصورت واقعی به پیج شما جذب شده اند و هر کدام با انتخاب و نظر خودشان در پیج شما حضور دارند.


پشتیبانی