4681

آیا فالوور واقعی دریافت میکنم؟

بله تنها از دو طریق میتوانید فالوور صدرصد واقعی دریافت کنید
۱- تبلیغات
۲- استفاده از ربات
با تبلیغات در فضای مجازی میتوانید فالوور جذب کنید اما این روش هم هزینه بالایی دارد و هم نمیتوانید هدفمند به سراغ فالوورهای مورد نظرتان بروید. اما ربات به راحتی قادر است فالوور شما را از لحاظ موضوع فعالیت، جنسیت و محل جغرافیایی آنالیز کند.


پشتیبانی