4684

آیا میتوانم فالوور از منطقه جغرافیایی خاص دریافت کنم؟

بله به راحتی می توانید این مورد را انجام دهید و ربات هم طبق تنظیمات شما اقدام کند. برای تنظیم صحیح ربات برای این مورد حتما به بخش آموزش مراجعه کنید


پشتیبانی