4691

در طول مدتی که ربات فعال است میتوانم از اکانت اینستاگرام خودم استفاده کنم؟

با توجه به اینکه کنترل صفحه گوشی تان در تایمی که به ربات اجازه میدهید در اختیار ربات قرار میگیرد پس نمیتوانید از اینستاگرامتان استفاده کنید اما با گوشی دیگری میتوانید همزمان که ربات فعالیت میکند از پیج تان هم استفاده کنید. ربات در طول روز نیاز به ۲ الی ۳ ساعت فعالیت روی گوشی شما دارد بهتر است این تایم را شب ها هنگام خواب برای فعالیت ربات اختصاص دهید.


پشتیبانی