4691

در طول مدتی که ربات فعال است میتوانم از اکانت اینستاگرام خودم استفاده کنم؟

بله هیچ مشکلی در استفاده از اکانت خود نخواهید داشت. فقط به صورت دستی درخواست فالو، لایک، آنفالو و کامنت گذاری به صورت غیر معمول انجام ندهید چون اینکار در روند فعالیت ربات اختلال ایجاد میکند. اساسا فعالیت عادی در اینستاگرام تان هیچ مشکلی برای ربات ایجاد نمیکند


پشتیبانی