4570

۸- تنظیمات کامنت و دایرکت

comment_direct

تنظیمات کامنت: سعی کنید کامنت های دو کلمه ای متفاوت، با محتوی مثبت و مناسب برای همه نوع پست به لیست اضافه کنید. ارسال کامنت مثبت تاثیر خیلی بیشتری در دریافت توجه از کاربران دارد ( بگذارید ربات مهربان بماند ). ۲۰ قالب مختلف و متفاوت از کامنت ها را فعال کرده و از تنظیم جملات بسیار طولانی جدا خودداری کنید. میتوانید با استفاده از کاراکترهای { | } کامنت هایی با جملات مختلف ایجاد کنید برای مثال تنظیم کامنت به این شکل {سلام|درود} {خوبی|چه خبر}  باعث تولید جملات جداگانه بصورت:

سلام خوبی

سلام چه خبر

درود خوبی

درود چه خبر

تنظیمات دایرکت: در این قسمت ربات بعد از آن که کاربر شما را فالوو می کند برایش یک دایرکت ارسال خواهد کرد بهتر است دایرکت شما حاوی متونی مانند تشکر از فالوو یا معرفی کسب و کار، آدرس و شماره تلفن باشد تا کاربری که شما را فالوو کرده بتواند راحت تر با شما در تماس باشد. ۵ قالب مختلف و متفاوت از پیام های دایرکت را فعال کرده و از تنظیم جملات بسیار طولانی جدا خودداری کنید. مانند کامنت ها میتوانید با استفاده از کاراکترهای { | } دایرکت هایی با جملات مختلف ایجاد کنید.

حذف نظرات توهین آمیز: این گزینه بصورت مداوم باعث چک کردن کامنت های شما می شود و کامنت های توهین آمیز را حذف خواهد کرد.

کاربران متخلف بلاک شوند: کاربرانی که نظرات توهین آمیز را ارسال میکنند بلاک میکند.

خب بخش تنظیمات به اتمام رسید حال روی دکمه ذخیره تغییرات کلیک کنید.


پشتیبانی