4566

۶- تنظیمات فالو و آنفالو

در اینستاربات به راحتی می توانید تنظیما کنید که ربات به چه صورت عملیات فالو و آنفالو را انجام دهد.

follow_unfollow

چرخه فالو کردن: تعیین میکنید که ربات حق دارد فالووینگ شما را حداکثر تا چه عددی نوسان دهد. این عدد نهایتا تا ۷۴۰۰ قابل افزایش می باشد و حتما باید حداقل ۵۰۰ عدد بیشتر از چرخه آنفالو باشد. توجه داشته باشید هر چقدر این عدد بالاتر باشد ربات آزادی عمل بهتری داشته و بازدهی بهتری میتوانید داشته باشید.

کاربران پرایوت را فالو نکن: اشخاصی که پیج شان در حالت بسته است را فالو نمی کند.

لایک پست آخر: در صورت فعال بودن این گزینه ربات هر شخصی را که فالو میکند آخرین پستش را هم لایک میکند.

کامنت پست آخر: در صورت فعال بودن این گزینه ربات هر شخصی را که فالو میکند برای آخرین پستش هم کامنت میگذارد.

منبع آنفالو: ربات به دو صورت قادر است عملیات آنفالو را اجرا کند. فقط کسانی را که خودش فالو کرده است را آنفالو کند یا اینکه تمام کسانی را که هم خودش و هم شما فالو کرده اید را آنفالو کند.. در شرایطی که فالوویینگ شما بالا می باشد بهتر است اجازه دهید ربات همه لیست فالوویینگ تان را آنفالو کند.

چرخه آنفالو کردن: تعیین میکنید که ربات حق دارد فالووینگ شما را حداقل از چه عددی نوسان دهد. این گزینه باید حداقل ۵۰۰ عدد کمتر از چرخه فالو تنظیم شود.

آنفالو بعد از: تعیین میکنید ربات بعد از چه تایمی هر فردی را که فالو کرد، آنفالو کند.

آنفالو نکن: چنانچه میخواهید افرادی را به هیچ عناون ربات آنفالو نکند این افراد را در این لیست اضافه میکنید.


پشتیبانی
open

با توجه فعالسازی مجدد ربات از این پس در این وب سایت تنها فالوور واقعی متناسب با نوع فعالیت و موضوع پیج عرضه می شود. برای خرید بسته های فالوور فوری و فیک به سایت دوم مراجعه نمایید:

 

مشاهده سایت دوم