4564

۵- تنظیمات فیلترهای فعالیت ربات

با تعیین جامعه مورد هدف ربات شما با بی نهایت اکانت و افراد مختلف روبرو می شوید که همه آن ها هم مناسب شما نیستند. با تنظیم صحیح فیلترها به راحتی میتوانید افراد مناسب را شناسایی کنید. میتوانید با تنظیمات صحیح افراد فعال را شناسایی کرده و مورد هدف قرار دهید.

filter_robot_insta

در این قسمت با بخش های زیر روبرو می شوید:
توجه: پیشنهاداتی که در هر بخش اعلام می شود جهت تنظیم اجباری نیست و تنظیماتی است که طبق تجربه عملکرد بهتری داشته اند.

دو بار برای یک کاربر کامنت نگذار: برای یک کاربر دو بار کامنت نگذار

دو بار تلاش نکن: دو بار به سراغ یک فرد نرود برای مثال اگر یک فرد را فالو کرد دیگر برای او کامنت ارسال نکند

منبع فالو: مشخص میکند ربات چه افرادی را فالو کند. از هشتگ ها و لوکیشن ها یا فالوورهای پیج هایی که به عنوان هدف در بخش های بعدی معرفی میکنید یا کسانی که برای این پیج های هدف لایک و کامنت میگذارند. بالاترین بازدهی روی فالوورهای کاربران هدف تجربه شده است.

منبع لایک و کامنت: برای چه کسانی لایک و کامنت بگذارد. برای پست هایی که از هشتگ و لوکیشن هایی که در قسمت های بعدی تعیین میکنید یا فالوور های پیج های هدف یا کسانی که برای پیج های مورد نظر شما لایک و کامنت میگذارند. پیشنهاد می شود این گزینه را روی لایک کنندگان و کامنت گذارندگان کاربران هدف تنظیم کنید.

منبع لایکِ کامنت: ربات چه کامنت های چه افرادی را لایک کند. ۴ نوع هدف در این قسمت وجود دارد که میتوانید به دلخواه انتخاب کنید.

حدود فالوور صفحات: ربات چه افرادی با چه مقدار فالوور را فالو کند. مینیمم و ماکزیمم مقدار فالوور مخاطبینتان را میتوانید تعیین کنید. توجه داشته باشید که هر مقدار فالوور افراد بیشتر باشد طبیعی است که به فالوبک دادن به شما یا اصلا توجه کردن به درخواست فالوی شما کمتر اهمیت خواهند داد. بین ۵۰ الی ۲۰۰۰ مقدار مناسبی می باشد.

حدود فالووینگ صفحات: دقیقا مانند تعین فالوور صفحات می باشد با این تفاوت که شما تعیین میکنید که کاربران مورد نظر شما چه مقدار فالووینگ داشته باشند. باز هم طبیعی است افرادی که فالوویینگ بالایی دارند به مطالب شما توجهی چندانی نخواهند کرد زیرا مطالب شما در میان انبوه پیج هایی که این افراد فالو کرده اند گم می شود. بازه ۱۰۰ الی ۲۰۰۰ مناسب می باشد.

حدود تعداد پست ها: تعیین میکنید که افراد مورد نظر شما چه مقدار پست در پیج هایشان ارسال کرده باشند.

حدود لایک پست ها: ربات چه پست هایی را هدف قرار دهد. در واقع مقدار لایک این پست ها چه مقدار باشد. ۵ الی ۴۰۰ مناسب می باشد. قطعا اگر به پست هایی با تعداد لایک بالا شما لایک بزنید این عملکرد شما در میان انبوه لایک های آن پست چندان دیده نخواهد شد.

حدود کامنت پست ها: ربات چه پست هایی با چه مقدار کامنت را هدف قرار دهد. عدد بین ۰ تا ۱۰۰ مناسب می باشد.

جنسیت کاربر: ربات چه جنسیتی را هدف قرار دهد. زن یا مرد یا هر دو

رد شدن از روی اکانت های بیزینس: ربات اکانت هایی که به حالت بیزینس سوئیچ کرده اند را رد می کند.


پشتیبانی