4527

۴- تنظیم سرعت فعالیت ربات

در بخش دیگری از تنظیمات با تنظیم سرعت فعالیت ربات روبرو می شوید. سرعت ربات را میتوانید در ۴ سطح تنظیم نمایید. کم، متوسط، زیاد و دستی. بسته به شرایط و مقدار فعالیت پیج تان میتوانید سرعت مورد نظرتان را انتخاب نمایید. توجه کنید سرعت غیر استاندارد ممکن است باعث بلاکی اکانت تان شود. توضیحات کاملی پیرامون این قسمت در آموزش صوتی این بخش داده شده است.

در حالت دستی میتوانید تمامی تنظیمات سرعت عملکردهای مختلف را خودتان به صورت دستی تایپ کنید.
هشدار: استفاده زا حالت دستی به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود مگر با راهنمایی تیم پشتیبانی.

 

speed_robot_instagram


پشتیبانی