• تعرفه ها

  دفعات نمایش و تبلیغ

  دفعات ارسال کامنت تبلیغاتی

  تعداد پیام دایرکت ویژه

  جذب فالوور هدفمند و مرتبط

  error_outline

  ارسال پیام دایرکت و کامنت انبوه

  error_outline

  انتخاب جنیست فالوور

  error_outline

  جذب فالوور بر اساس منطقه جغرافیایی

  error_outline

  گزارش‌گیری دقیق از عملکرد ربات

  error_outline

  فیلتر گذاری حیطه فعالیت ربات

  error_outline

  جذب فالوور متناسب با موضوع

  error_outline

  پنل تبلیغات در اینستاگرام

  error_outline

  ارائه پشتیبانی

keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left
expand_more
 • ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ مرتبه
  ۳۰ الی ۱۰۰ مرتبه
  ۴۰ الی ۱۰۰ مرتبه
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
 • ۱,۴۰۰ الی ۳,۵۰۰ مرتبه
  ۱۰۰ الی ۴۰۰ مرتبه
  ۱۴۰ الی ۴۰۰ مرتبه
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
 • ۳,۰۰۰ الی ۷,۵۰۰ مرتبه
  ۲۵۰ الی ۸۰۰ مرتبه
  ۳۰۰ الی ۸۰۰ مرتبه
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
 • ۶,۰۰۰ الی ۱۵,۰۰۰ مرتبه
  ۴۵۰ الی ۱,۵۰۰ مرتبه
  ۶۰۰ الی ۱,۵۰۰ مرتبه
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
 • ۱۸,۰۰۰ الی ۴۵,۰۰۰ مرتبه
  ۱,۵۰۰ الی ۵,۰۰۰ مرتبه
  ۲,۰۰۰ الی ۵,۰۰۰ مرتبه
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
  check_circle
پشتیبانی