شاید از خود سوال کرده باشید افزایش کامنت به جز اینکه جلوی دیگران خودنمایی کنیم چه فایده ای دارد؟؟!! به موارد زیر توجه کنید:

افزایش کامنت ایرانی برای پست هایتان باعث می شود محبوبیت آن پست برای اینستاگرام بالاتر برود و در قسمت پیشنهادات پست شما را به کاربران ایرانی دیگر نمایش دهد.

با توجه به الگوریتم جدید اینستاگرام، دیگر تمامی پست هایی که شما در پیج خود می گذارید برای کاربرانتان نمایش داده نمیشود و فقط فاکتور هایی نظیر لایک و کامنت و عوامل دخیل دیگر باعث نمایش بیشتر پست شما برای فالور هایتان خواهد شد.

توجه کنید تحت هیچ شرایطی از بسته های افزایش کامنت خارجی استفاده نکنید. این کار به شدت از محبوبیت پیج شما کاسته و باعث عدم نمایش پست های شما برای کاربران ایرانی می شود. زیرا اینستاگرام خیلی سریع متوجه فیک بودن کامنت ها شده و پیج شما را به عنوان یک اسپمر شناسایی و حذف خواهد کرد.

تجربه ثابت کرده، پست هایی که دارای چند کامنت هستند سایر مخاطبان را بیشتر ترغیب به کامنت گذاری و شرکت در بحث پیرامون پست مربوطه می کنند تا پست هایی که هیچ کامنتی ندارند یا تعداد کمی کامنت دارند. حتما خودتان هم به این نتیجه رسیده اید!!