جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

با ثبت هر سفارش از بسته های این صفحه تنها می توانید یک پست خود را افزایش لایک دهید. پس برای هر پست خود باید یک سفارش ثبت کنید. چنانچه قصد دارید با ثبت یک سفارش پست های بعدی خود را افزایش لایک دهید به صفحه “افزایش لایک خودکار” مراجعه کنید.

[/av_textblock]

[av_table purpose=’pricing’ pricing_table_design=’avia_pricing_default’ pricing_hidden_cells=” caption=” responsive_styling=’avia_responsive_table’]
[av_row row_style=’avia-pricing-row’][av_cell col_style=”]100
لایک ایرانی[/av_cell][av_cell col_style=”]200
لایک ایرانی[/av_cell][av_cell col_style=”]500
لایک ایرانی[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]1000
لایک ایرانی[/av_cell][av_cell col_style=”]2500
لایک ایرانی[/av_cell][av_cell col_style=”]5000
لایک ایرانی[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=”]975 تومان[/av_cell][av_cell col_style=”]1800 تومان[/av_cell][av_cell col_style=”]4300 تومان[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]7300 تومان[/av_cell][av_cell col_style=”]16900 تومان[/av_cell][av_cell col_style=”]27900 تومان[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]تحویل همان روز[/av_cell][av_cell col_style=”]تحویل همان روز[/av_cell][av_cell col_style=”]تحویل همان روز[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]تحویل همان روز[/av_cell][av_cell col_style=”]تحویل همان روز[/av_cell][av_cell col_style=”]تحویل همان روز[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]هدیه ۱۰ درصد لایک بیشتر[/av_cell][av_cell col_style=”]هدیه ۱۰ درصد لایک بیشتر[/av_cell][av_cell col_style=”]هدیه ۱۰ درصد لایک بیشتر[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]هدیه ۱۰ درصد لایک بیشتر[/av_cell][av_cell col_style=”]هدیه ۱۰ درصد لایک بیشتر[/av_cell][av_cell col_style=”]هدیه ۱۰ درصد لایک بیشتر[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]بدون نیاز به رمز اکانت شما[/av_cell][av_cell col_style=”]بدون نیاز به رمز اکانت شما[/av_cell][av_cell col_style=”]بدون نیاز به رمز اکانت شما[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]بدون نیاز به رمز اکانت شما[/av_cell][av_cell col_style=”]بدون نیاز به رمز اکانت شما[/av_cell][av_cell col_style=”]بدون نیاز به رمز اکانت شما[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]پشتیبانی ۲۴ ساعته[/av_cell][av_cell col_style=”]پشتیبانی ۲۴ ساعته[/av_cell][av_cell col_style=”]پشتیبانی ۲۴ ساعته[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]پشتیبانی ۲۴ ساعته[/av_cell][av_cell col_style=”]پشتیبانی ۲۴ ساعته[/av_cell][av_cell col_style=”]پشتیبانی ۲۴ ساعته[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=”][av_cell col_style=”]30 درصد ارزان تر از سایر سایت ها[/av_cell][av_cell col_style=”]30 درصد ارزان تر از سایر سایت ها[/av_cell][av_cell col_style=”]30 درصد ارزان تر از سایر سایت ها[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]30 درصد ارزان تر از سایر سایت ها[/av_cell][av_cell col_style=”]30 درصد ارزان تر از سایر سایت ها[/av_cell][av_cell col_style=”]30 درصد ارزان تر از سایر سایت ها[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=’avia-button-row’][av_cell col_style=”][av_button label=’ثبت سفارش’ link=’manually,https://www.instarobat.com/product/100-iranian-instagram-like’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue816′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

[/av_cell][av_cell col_style=”][av_button label=’ثبت سفارش’ link=’manually,https://www.instarobat.com/product/300-iranian-instagram-like’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue816′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

[/av_cell][av_cell col_style=”][av_button label=’ثبت سفارش’ link=’manually,https://www.instarobat.com/product/500-iranian-instagram-like’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue816′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

[/av_cell][av_cell col_style=’avia-highlight-col’][av_button label=’ثبت سفارش’ link=’manually,https://www.instarobat.com/product/1000-iranian-instagram-like’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue816′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

[/av_cell][av_cell col_style=”][av_button label=’ثبت سفارش’ link=’manually,https://www.instarobat.com/product/3k-iranian-instagram-like’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue816′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

[/av_cell][av_cell col_style=”][av_button label=’ثبت سفارش’ link=’manually,https://www.instarobat.com/product/5k-iranian-instagram-like’ link_target=” size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue816′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

[/av_cell][/av_row]
[/av_table]