چرا در اینستاگرام بلاک می‌شویم؟

بلاک اکشن اینستاگرام

اگر در اینستاگرام فعالیت می ‌کنید، حتماً تاکنون با مشکل بلاک اینستاگرام روبرو شده‌اید! بلاک اینستاگرام یکی از محدودیت ‌هایی است که از طرف اینستاگرام روی اکانت افراد اعمال می شود؛ البته نه هر فردی! منظور ما افرادی است که برخی قوانین اینستاگرام را رعایت نمی کنند و این مسئله اینستاگرام را در مورد ربات […]